Scroll Top

Webové sídlo https://oata.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (cez stlačenú klávesu CTRL + koliesko myši).

Súbory na tomto sídle sú primárne publikované vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe (príp. prehliadač Microsoft Edge a iné). Viacero súborov je vo formáte .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editoroch.

Všetky texty a články je možné vytlačiť vo verzii optimalizovanej pre tlač. Tlačiť je možné bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (napr. cez menu Súbor – Tlač).

Web sídlo je spracované v redakčnom systéme WordPress.

Správcom obsahu stránky je Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina.

Ak na týchto stránkach narazíte na chyby alebo prvky, ktoré odporujú pravidlám prístupnosti, informujte nás, prosím, na adrese sekretariat@oata.sk, nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.