Scroll Top
Žiacky parlament
Naši žiacki lídri

1.

Sofia Lietavcová

1.B

Predsedníčka

2.

Anabella Hrubá

1.A

Podpredsedníčka

3.

Miriam Funtíková

2.A

Zapisovateľka

4.

Ema Mištríková

1.A

Zástupkyňa zapisovateľky

5.

Michaela Lovasová

3.B

Zodpovedná za nástenku

6.

Michal Zvara

2.B

Členka

7.

Diana Pustajová

1.B

Členka

8.

Katarína Škorvánková

4.A

Členka

9.

Monika Cigániková

4.A

Členka