Scroll Top

Adaptačný kurz pre prvákov

V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa naši prváci zúčastnili adaptačného kurzu v Terchovej spolu s triednou učiteľkou a zastupujúcou triednou učiteľkou.

Hlavným účelom bolo vzájomné spoznávanie sa, budovanie i prehlbovanie vzťahov, poznávanie a prijímanie aj tých druhých s odlišnou povahou, ako mám ja.

Pripájame postrehy dvoch účastníčok tohto výletu:

„Bolo tam príjemne, mali sme dobrý kolektív. Boli sme sa prejsť aj na vyhliadku a po meste. Spoznávali sme Terchovú a dosť sme sa zblížili.“ (Petra)

„ Náš výlet bol úžasný, spolužiaci sú super, večera bola chutná. Pani učiteľky boli starostlivé, boli by aj super, keby nás nechali dlhšie spať a nepovodili nás po celej Terchovej. :)“ 
(Mária)