Scroll Top

Ako má vyzerať správny pracovný pohovor v angličtine?

Vďaka návšteve z ďalekého Škótska mali naši žiaci mali možnosť zakúsiť ako vyzerá pracovný pohovor v právnickej kancelárii. Mr. Stephen Cumming, partner vo firme Hodge Solicitors LLP s viac ako tridsaťročnou právnickou praxou a zároveň certifikovaný TEFL Business lektor viedol s vybranými žiakmi fiktívny pracovný pohovor. Žiaci si mali pripraviť životopis a uchádzať sa o miesto administratívneho pracovníka firmy.

Hoci to bola pre niektorých náročná úloha skonštatovali, že im priniesla nový pohľad na ich budúcnosť. Pracovné pohovory boli zároveň súčasťou grantového projektu Renovabis, cez ktorý sme úspešne získali finančné prostriedky na obnovenie učebne pre jazykovú odbornú prípravu.

Ďakujeme Mr. Cummingovi za jeho ochotu a hodnotné rady a veríme, že našu školu čoskoro znovu navštívi.