Scroll Top

Púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy 2019

Turzovka. Hora Živčáková. Púť katolíckych škôl. Mnohí sa na túto už tradičnú akciu veľmi tešíme. Stretnutie aj iných cirkevných škôl má svoju výnimočnosť.

Vo štvrtok 30. mája 2019 s nadšením nasadlo do autobusu 43 žiakov. Neprekážala nám ani nepriazeň počasia, veď spoločenstvo je nadovšetko.

Po príchode do Turzovky-Korne sme vystúpili na horu Živčáková. Niektorí to zvládli za 20 minút, tým pomalším to trvalo trištvrte hodinu.

O 11-tej hodine začala slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. Hlavným celebrantom bol Otec biskup Tomáš. Hlavnou myšlienkou homílie bolo snívať v spoločenstve s Ježišom.

Atmosféra bola prežiarená pokojom, nadšením, úprimnosťou, ktorá zasiahla každého z nás a ktorú na bežných svätých omšiach nie vždy tak precítime. Nikomu z nás neprekážalo ani daždivé a veterné počasie, ktoré bolo naším spoločníkom na ceste späť.

foto: CZŠ Jána Palárika Raková