Scroll Top

Cvičná firma objavovala kreativitu

V rámci predmetu Cvičná firma sme absolvovali workshop s názvom Inovačný piatok na Žilinskej univerzite, ktorá ho pripravila v spolupráci s agentúrou SIEA. Študenti stredných škôl riešili kreatívnym spôsobom zadané úlohy, ktoré im rozšírili obzor v oblasti podnikateľských nápadov. Dozvedeli sme sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, precvičili si prezentačné zručnosti a naučili techniku generovania nových nápadov, ktoré sme mohli aplikovať na príkladoch z praxe.

Barborka hodnotí inovačný piatok:

„Z tejto akcie som veľmi nadšená, naučila som sa veľa vecí, nečakala som, že budem prezentovať pred 50 ľuďmi, nebolo jednoduché prezentovať svoju prípravu, spolužiaci ma podporili a nakoniec to dopadlo super.“

Cvičná firma III.A