Milión detí sa modlí ruženec

Opäť nastal 18. október – „Milión detí sa modlí ruženec“ – tradičný deň venovaný modlitbe za pokoj ľudského srdca a mier v mestách a krajinách. Aj tento rok sa celá naša škola pridala k tejto výzve a malým percentom napomohla k zvýšeniu počtu detí, ktoré sa modlia za nevinné obete vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof.

Začali sme hneď po 8. hodine ráno vždy po jednej triede. Žiaci a učitelia sa pri modlitbe rozjímavého radostného ruženca striedali po jednotlivých desiatkoch. Na záver sme sa všetci pomodlili modlitbu Zasvätenia sa Panne Márii.

Po odchode zo školskej kaplnky sme cítili silu spoločnej modlitby. Ďalšie vyučovacie hodiny sme tak mohli začať s pocitom radosti a pokoja, že aj naša modlitba isto prispeje k tomu, aby bolo trochu „viac neba na zemi“.