Scroll Top

Diecézna púť katolíckych škôl na horu Živčáková

Stalo sa tradíciou, že každoročne sa katolícke školy Žilinskej diecézy stretávajú na svätej omši so svojím pastierom na hore Živčáková v Turzovke.

Vo štvrtok 10. mája 2018 na sviatok Nanebovstúpenia Pána aj zástupcovia našej školy putovali, aby sa pridali k iným školám diecézy. Naším úmyslom bolo vytvoriť spolu s nimi spoločenstvo a nechať sa zasiahnuť láskou Nanebovstúpeného Pána. Ježiš Kristus, ktorý sa v tento deň pripojil k svojmu nebeskému Otcovi, nám doprial aj nádherné počasie.

Veríme, že Duch Svätý, ktorého sviatok oslávime o desať dní, prežiari srdcia všetkých našich žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme tak čo najviac sprítomňovali Ježiša Krista v každodennom živote.

[envira-gallery id=”9736″]