Scroll Top

Exkurzia v OZ Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom

Kláštor pod Znievom  je miestom, kde sa písala dávna história spojená aj  s kráľovskými menami. Miestne gymnázium patrilo k prvým vzdelávacím inštitúciám v slovenskom jazyku.

Novodobú históriu tu pred pár rokmi začal písať kňaz Vladimír Maslák so svojimi zverencami, s ľuďmi v núdzi, ktorí prišli z ulice, väzenia, z detských domov…

Exkurzia so študentmi druhého a tretieho ročníka v Kláštore pod Znievom bola prepojením  histórie a súčasnosti.

Naším celodenným sprievodcom bol p. farár, ktorý nám prerozprával  miestnu históriu a  priblížil nám život v miestnej komunite, ktorú tvoria väčšinou ľudia z ulice. Zároveň sme sa mohli presvedčiť, ako sa títo ľudia dokázali znovu postaviť na nohy a začať nový život. Ako to dokázal?

” Máme 350 ľudí, ktorí prišli z ulice, väzenia, detských domov alebo z liečby rôznych závislostí. Robíme všetko možné podľa schopností a zdravotného stavu každého človeka. Práca je terapiou, ale aj zdrojom našej obživy.  Každý , kto k nám príde, musí pracovať. Sú zadelení pri varení, praní, žehlení, pri stavebných, tesárskych prácach, ale i pri práci v hospodárstve. Každý, kto je zdravý, pridáva ruku k dielu. Máme osem prevádzok, ” povedal pán farár.

Previedol nás niektorými zariadeniami. Navštívili sme  starobinec,  kde dožívajú starí a chorí. Najviac času sme strávili v priestoroch bývalého benediktínskeho kláštora. Potešili sme sa tiež so zvieratami v ich  hospodárstve. Prezreli sme si historický kláštor, kde sme mali sv. omšu. Tu sme si vypočuli svedectvo mladého Michala, ktorého závislosti pripravili o nohy, ale dokázal znovu nájsť zmysel života.  Pracuje, vyrába syrové produkty na pracovisku, ktoré si vtipne nazvali “ani ma nehne”.

Na záver návštevy sme prijali pozvanie na spoločný obed, ktorí nám pripravili naši hostitelia.

Tretiačky Zdenka a Monika dodávajú:” Strávili sme príjemný deň v atypickom prostredí s ľuďmi, ktorí mali úsmev na tvári i napriek ťažkým životným osudom. Sú pre nás povzbudením, že každý človek  má v Božích očiach úžasnú hodnotu a hlavne šancu začať odznova. Ďakujeme p. farárovi Maslákovi za prijatie a prajeme veľa síl do ďalších aktivít.”

Poslednou zastávkou bol kláštor sestier Satmárok vo Vrícku, kde sme so sestrou Augustínou strávili čas pri prehliadke kláštora. Ďakujeme.

Myslím, že sa potvrdili slová Matky Terezy:  “Ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, nás zároveň obohacujú.”

Monika Mušková,  Zdenka Stančeková,  Renáta Fogeltonová

Úvod

Lopata v Božích rukách

[envira-gallery id=”7826″]