Scroll Top

Kurz ochrany života a zdravia 2017

Kurz ochrany života a zdravia v dňoch 5-7.6. neobišiel ani tohtoročných tretiakov. Začali na Vodnom diele Žilina poučením o správaní sa na raftingovej lodi. Na Vodnom diele si vyskúšali pádlovanie a spoločne s inštruktormi sa rozhodli, že si to vyskúšajú aj v teréne. Inštruktori navrhli splav Párnica – Kraľovany. Žiaci si to naplno užili, bol to pre nich veľký adrenalín. Jedna skupinka sa zasekla o kameň, ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Všetci sme sa stretli na brehu, niečo si opiekli a išli vlakom naspäť do Žiliny. Posledný deň si dali menšiu  turisticko – poznávaciu rekreáciu v Lesoparku.

Všetkým sa veľmi páčilo a chceli by si zopakovať túto akciu aj v budúcnosti.

Ivana Chupáňová, III. A

[envira-gallery id=”7870″]