Scroll Top

Gamifikácia vo vzdelávaní

Hry majú obrovský potenciál kriticky vzdelávať. Nové technológie sú jednou z najefektívnejších ciest k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní.

V on line platforme si naši študenti vyskúšali mobilnú hru – Aaronova dilema.

Aaronova dilema bola dizajnovaná s úmyslom poskytnutia digitálnej pomôcky pre vzdelávanie v oblasti migrácie a utečenectva. Hra môže byť taktiež využiteľná s cieľom primárnej prevencie, a to konkrétne vo výchove k tolerancii a ochrane ľudských práv.