Scroll Top

Pokračujeme v projekte Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Dňa 25. a 28. februára 2022 boli zrealizované druhé časti workshopov finančnej gramotnosti pre tretiakov vďaka projektu Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl s kódom: 312011ACM6, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je financovaný z prostriedkov EU v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Na tomto projekte participuje aj naša škola a to práve vzdelávaním žiakov. Žiaci si vyskúšali na rôznych aktivitách a praktických ukážkach aké to je hospodáriť s peniazmi, aké bankové produkty finančné inštitúcie poskytujú alebo prečo je sporenie a investovanie v dnešnej dobe dôležité. Okrem toho sa tretiaci otestovali ako na tom sú vďaka vstupnému a výstupnému testu. Budeme zvedaví na výsledky a zlepšenia.

Ďakujeme lektorom z OZ Mladý podnikavec za ich prístup a vedomosti, ktoré našim žiakom odovzdali.