Scroll Top

Gentlejam

? Inšpiratívne stretnutie INSTRET ? s podnikateľkou Ivetou Hrabovskou z GENTLEJAM pre študentov stredných škôl. Úžasné rozprávanie s ochutnávkou produktov bol zážitok o podnikaní a gurmánstve. III. A bola súčasťou stretnutia.