Scroll Top

Imatrikulácie našich prvákov 2017

Dňa 13.10.2017 sa na našej škole uskutočnilo ,,Odovzdávanie oskarov” – imatrikulácie prvákov. Keďže nám to vyšlo na piatok trinásteho, padli menšie obavy či sa nám všetko podarí. Už od rána žiaci druhého ročníka usilovne pracovali na tom,aby bol tento deň pre prvákov jeden z tých nezabudnuteľných. Po vyzdobení telocvične, pripravení hudby a všetkých potrebných pomôcok sa to konečne mohlo začať. Prváci prichádzali postupne po dvoch a dostávali zlatých ,,oskarov”. Rozdelili sa do 4 skupín, za ktoré pilne bojovali v jednotlivých disciplínach. Na konci mali za úlohu nájsť poklad, čo hravo zvládli.

Sme veľmi radi, že môžeme medzi seba privítať nových členov nášho tímu OAŤÁKOV.

Natália Juríčková
Ivana Podpleská
[envira-gallery id=”8332″]