Scroll Top

Informácie ku nástupu žiakov do školy v roku 2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

verím, že čas Vianoc vám dodal síl a energiu do nového roka 2021! Aj ja vám prajem úspešný rok 2021.

Chcem vás informovať o nasledujúcom období a predbežných pokynoch na návrat žiakov do škôl. Momentálna epidemiologická situácia je na Slovensku najhoršia za celé obdobie pandémie, preto aj my pozorne čakáme, aké budú nasledujúce kroky vlády a MŠVVaŠ SR. Naša škola od 11. januára 2021 pokračuje v zavedenom dištančnom vzdelávaní podľa predchádzajúceho harmonogramu a na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa budeme pripravovať na možnosť testovania zamestnancov, žiakov a rodičov v nasledujúcich týždňoch. Viac sa dozviete na stránkach MŠVVaŠ https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ Škola nebude zriaďovať mobilné odberové miesto a prípadné testovanie máme predbežne dohodnuté s ďalšou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej diecézy. Dobrovoľné testovanie by predbežne malo prebehnúť pred ukončením zákazu vychádzania do 24. 1. 2021, ale keďže sa situácia neustále mení, nič nie je isté. O akýchkoľvek ďalších zmenách vás budeme informovať.

Viem, že situácia je náročná, ale verím, že spoločne sa nám ju podarí prekonať! Počas prvých týždňov roka prajem žiakom, aby zo seba dokázali dostať maximum a aby sme sa už čoskoro všetci v zdraví stretli.

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy