Scroll Top

Informácie o začiatku školského roka 2020/2021 – aktualizované!

Milí žiaci,

nový školský rok je čochvíľa tu a my sa na vás už veľmi tešíme. Začneme v stredu 2. septembra 2020 o 9.00 hod. v priestoroch školy.

Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie bude škola fungovať za sprísnených hygienických a proti-epidemiologických opatrení. Viac o opatreniach nájdete v nasledujúcom dokumente Manuál pre stredné školy – aktualizovaná verzia 26. 8. 2020 (PDF verzia) alebo na stránkach MŠVVaŠ SR.

Chceme vás upozorniť na povinnosti zákonných zástupcov (resp. plnoletých žiakov) pri nástupe do školy:

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený a podpísaný dokument Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti – aktualizovaná verzia 26. 8. 2020 (PDF verzia, DOC verzia). Keďže ministerstvo vydalo novšiu verziu dokumentu, prosíme o podpísanie a odovzdanie aktualizovanej verzie (odkaz je vyššie). Bez odovzdania tohto potvrdeného dokumentu nebude možný nástup žiaka do školy!

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (aktualizovaná verzia) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (PDF verzia, DOC verzia).

Chceme Vás tiež upozorniť, že Úrad verejného zdravotníctva SR zmenil pravidlá nosenia rúšok a od 2. septembra 2020 zrušil výnimky, ktoré dovtedy platili a nariadil povinné nosenie rúšok v priestoroch škôl do 14. septembra 2020. Viac sa dozviete na internetovej stránke ÚVZSR.

Tiež Vás chceme informovať, že potvrdenia dokumentov na sekretariáte školy bude možné vybaviť v pondelok 31. augusta 2020 od 10.00 do 16.00 hod. alebo počas školského roka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@oata.sk alebo na +421910842681.