Scroll Top

Termíny pre potvrdzovanie dokumentov v auguste 2020

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa pomaly končia a prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 13. do 25. augusta 2020 od 10.00 do 15.00 hod.

Viac informácií o karte ISIC
Viac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadosť o vydanie čipovej karty na DPMŽ
Odkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD

V prípade, že budete mať záujem stravovať sa v našej výdajnej školskej jedálni (strava je dovážaná zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline) aj nasledujúcom školskom roku, prosíme o podpísanie a vyplnenie Prihlášky stravníka (odkaz DOC verzia, odkaz PDF verzia).

Potvrdenia na daňový bonus Vám budú odovzdané pri nástupe do školy. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 41 565 6950 príp. +421 910 842 681.