Scroll Top

Kresťanská konferencia podnikateľov 2024

Výnimočná atmosféra, inšpiratívne príbehy🔥, prednášky🌟, koučingové rozhovory 🗣️, zaujímavé workshopy a networking 💼 prebiehali v krásnych v priestoroch v kúpeľoch Nimnica. 🤝

Všetko sa rýchlo mení. Ako včas reagovať na zmeny, efektívne riadiť procesy a sledovať kľúčové finančné ukazovatele sa aktívne zúčastnili žiačky 2.B Diana, Karolína a Nina.

#krestanskakonferencia #krestanskakonferenciaprepodnikatelov #oatazilina #kupelenimnica