Scroll Top

Psychohygiena a život mladých

Ďakujeme Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline za usporiadanie prednášok o aktuálnych problémoch mladých – psychohygiene, problémoch s alkoholom a drogami, s poruchami príjmu potravy, stavoch úzkosti a depresií, pod vedením skúsenej odborníčky doc. PhDr. Ingrid Hupkovej, PhD. , ktorá pútavo a zaujímavo previedla našich žiakov touto problematikou.

#krajskekulturnestrediskozilina #psychohygiena #oatazilina