Scroll Top

Kultúrno-poznávacia exkurzia Viedeň 2017

Dňa 7. 12. 2017 absolvovali žiaci našej školy kultúrno-poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Rakúska – Viedne. Ďalší pekný a zmysluplne strávený deň plný zážitkov. Prvá zástavka bola  v čokoládovni Hauswirth v rakúskom Kittsee, kde sme sa stali svedkami výroby čokolády, premietli nám  film o vzniku a fungovaní rodinnej firmy. Pri odchode sme si mohli v podnikovej predajni kúpiť sladké čokoládové potešenie. Návštevou  prevádzky čokoládovne Hauswirth  sme  prepojili teóriu s praxou a  nadobudli sme vedomosti zážitkovým učením.

Cesta pokračovala do Viedne, kde sme si prezreli historickú časť mesta.  Sprievodca nás previedol históriou známych miest – ulica Graben s Morovým stĺpom sv. Trojice,  Hofburg – dnešné sídlo spolkového prezidenta, opera, radnica, parlament, Burgtheater, gotický skvost Dóm sv. Štefana a iné.

Prehliadku mesta sme ukončili návštevou prírodovedeckého múzea. Záver exkurzie sme strávili na neodmysliteľných vianočných trhoch, kde sme si vychutnali nádhernú vianočnú atmosféru, samozrejme, s ochutnávkou punču.

Viedeň je krásne mesto, ktoré láka svojou starobylou minulosťou a očarujúcou súčasnosťou. Cieľom exkurzie bolo  prepojiť teóriu s praxou návštevou  výrobného podniku , spoznanie kultúrno – historických pamätihodnosti  mesta a overenie si znalosti z nemeckého jazyka v praxi. Tento cieľ sa nám podarilo splniť.

Naša vďaka patrí cestovnej kancelárii Trinus  za vysoko profesionálne sprievodcovské služby, ktoré naplnili všetky naše očakávania. Veríme, že do  Viedne sa ešte určite vrátime.

[envira-gallery id=”9149″]