Scroll Top

Sv. Mikuláš – láska a radosť v čase adventu

„Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne.“

 /Søren Kierkegaard/

K adventnému obdobiu na našej škole už neodmysliteľne patrí návšteva Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. 6. decembra 2017, v deň sv. Mikuláša, naši žiaci vytvorili mikulášsky sprievod zložený z anjelov i čertíkov na čele so sv. Mikulášom a ich kroky zamierili priamo sem, aby spríjemnili čas adventu najstarším občanom nášho mesta.

Nadšený spev sprevádzaný hrou na gitare, akordeóne či saxofóne naplnil každú miestnosť tohto zariadenia a vyčaril úsmev na tvárach ozdobených nejednou vráskou, no predovšetkým naplnil ich srdcia láskou. Nadšenie a radosť, s ktorou sa žiaci OATY každoročne tejto akcie zúčastňujú, obohacujú srdcia nielen našich starších spoluobčanov, ale v dobe tak náročnej najmä pre mladých ľudí, je táto aktivita úžasným povzbudením a výzvou aj pre nich samotných.

[envira-gallery id=”9057″]