Scroll Top

Marketingové kampane – ďalší workshop s OZ Mladý podnikavec

Pokračujeme v cykle workshopov s OZ Mladý podnikavec. V piatok 28. mája 2018 prišiel medzi nás lektor Ing. Dávid Vrtaňa aby ukázal žiakom ako správne vystupovať, prezentovať sa pred publikom a ako sa ho nebáť. Žiaci si tvorili vlastné štíty a nahliadli aj do úspešných a neúspešných marketingových kampaní reálnych firiem. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

[envira-gallery id=”9969″]