Scroll Top

Národný týždeň charity 2018 a my

“Láska a dobro napĺňajú svet pomocou,” je hlavným mottom Národného týždňa charity, ktorého sme sa zúčastnili aj my, žiačky 1. a 2. ročníka, Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žilinae spolu s p. učiteľkou Englártovou.

Do tejto akcie sme sa zapojili ako dobrovoľníčky a strávili deň v Dome charity sv. Kamila. Náš program začal svätou omšou, ktorú sme spestrili hudbou a spevom. Po svätej omši sme pár seniorov zobrali na vozíčkoch do Parku SNP k altánku, kde sme si spríjemnili chvíľku spievaním a milým žartovaním. Po malej kultúrnej vsuvke sme sa občerstvili chutnou zmrzlinou, pri ktorej sme pokračovali v družnej debate so zverencami a pani riaditeľkou Bobuľovou.

Sme vďačné, že sme mohli prežiť aspoň pár chvíľ s ľuďmi, ktorí dokážu oceniť aj ten najmenší prejav záujmu a lásky. Aj vďaka tomuto dňu sme si uvedomili tie pravé hodnoty v živote i skutočnosť, že je oveľa krajšie dávať ako prijímať.

Nikola Golisová, Henrieta Obertová, Henrieta Bakošová, II. A