Scroll Top

Maturitná skúška

Ešte nedávno vstupovali nesmelou nohou na pôdu OATY a už skladali svoju prvú veľkú skúšku – maturitnú skúšku. Štyri roky štúdia prešli ako mávnutím čarovného prútika a 31 našich štvrtákov sa ocitlo pred dvermi maturitných miestností, do ktorých vstupovali kladúc si otázky Aké zadanie si vyberiem? Budem to vedieť zodpovedať? Prečo som sa poriadne neučil? a pod.

V maturitných miestnostiach vládla príjemná a pokojná atmosféra a maturitné komisie si v dňoch 28. – 30. mája 2018 pozorne vypočuli všetky odpovede z predmetov teoretická časť odbornej zložky, anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra. Naši maturanti bojovali zo všetkých síl, aby ukázali, čo sa počas tých štyroch rokov naučili.

Tri maturitné dni ubehli veľmi rýchlo a 31. máj bol posledným dňom, kedy sme na chodbách školy mohli  naposledy stretnúť našich maturantov už ako absolventov. Rozlúčili sme sa s nimi spoločnou sv. omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie a po nej sa uskutočnilo slávnostné ukončenie ich pôsobenia na našej škole. O pár minút už  v rukách zvierali vytúžené maturitné vysvedčenie, aby z „rodnej alma mater“ vyleteli do šíreho sveta.

Prajeme im, aby sa im všetkým v živote darilo a aby dokázali využiť všetky získané vedomosti a zručnosti, či už v ďalšom štúdiu, alebo v práci.

Mgr. Eva Kuchariková

[envira-gallery id=”9898″]