Scroll Top

Naše žiačky na školení školských žiackych rád

V dňoch 8.1-10.1.2018 sme sa zúčastnili školenia žiackych školských rád v Terchovej, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. 3-dňový seminár nás obohatil o nové poznatky o žiackej školskej rade, jej fungovaní a taktiež práci v tíme. Okrem toho sme spoznali aj veľa nových ľudí, vďaka ktorým sme zistili, ako fungujú iné školské rady a priniesli nám mnoho nových inšpirácii.

Dúfame, že všetky vedomosti, ktoré sme získali na školení, využijeme aj v našej školskej rade a povedieme ju správnym smerom.

Natália Juričková a Henrieta Obertová