Scroll Top

Návšteva z ďalekého Fínska

UDRŽATEĽNOSŤ – pojem, ktorý je v dnešnej dobe vysoko aktuálny. Dnes sme o tejto problematike debatovali s M. Sc. (tech.) Jorma J. Imppola z Fínska. Ďakujeme za jeho podnetné slová a veríme, že sa čoskoro spolu znovu stretneme!