Scroll Top

OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v Žiline v roku 2022

Sme hrdí na to, že OATA sa v hodnotení organizácie INEKO v šk. roku 2020/2021dostala na:

1. miesto v hodnotení stredných odborných škôl v Žiline,
2. miesto všetkých stredných odborných škôl v Žilinskom kraji a
3. najlepšie hodnotené miesto stredných škôl v Žiline vrátane gymnázií.

Aj preto je OATA škola s pridanou hodnotou!

Viac na https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=SO%C5%A0&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0