Scroll Top

Oznam o mimoriadnom voľne

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že dňa 2. februára 2022 (streda) poskytnem žiakom voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektrickej energie na odbernom mieste).

S pozdravom Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy