Scroll Top

Obnovenie vyučovania v šk. roku 2019 / 2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že vyučovanie bude na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského obnovené od 25. júna 2020 (štvrtok).

Bližšie informácie o organizácii vyučovania budú poskytnuté cez informačný systém školy.

V Žiline, 18. júna 2020, Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy