Scroll Top

Oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy

Mesiac november sa nesie každoročne v znamení oceňovania najlepších žiakov stredných škôl v rámci  Žilinskej diecézy. Táto milá udalosť sa začala najprv slávnostnou sv. omšou v katedrálnom Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Po nej riaditeľka diecézneho školského úradu ocenila najlepších žiakov a odovzdala im vecné odmeny. Medzi ocenenými nechýbala ani  naša maturantka Veronika Brusáková. Veronika je milé a skromné dievča a  vzorne si plní svoje školské povinnosti, zúčastňuje sa na  súťažiach a akciách organizovaných školou. OATA ju navrhla aj pre jej charakterové vlastnosti a pekný postoj voči ostatným žiakom.

Po skončení duchovnej časti sa všetci prítomní presunuli do priestorov Diecézneho centra v Žiline, kde sa uskutočnilo spoločné posedenie.

Sme hrdí, že máme na škole takýchto žiakov, ktorí šíria jej dobré meno.

[envira-gallery id=”9202″]