Scroll Top

Oslava sviatku sv. Tomáša Akvinského

V piatok 27. januára 2017 sme na OATE oslavovali sviatok patróna našej školy svätého Tomáša Akvinského.

Začali sme svätou omšou v Kostole sv. Barbory na Hurbanovej ulici v Žiline. Svätú omšu slúžili duchovný správca našej školy páter Sebastián spolu s pátrom Samuelom, ktorý kvôli nám pricestoval až z Košíc, a ktorý mal s našimi žiakmi duchovné obnovy počas minulého školského roka, za čo mu patrí veľká vďaka. Pátrovi Samuelovi chceme poďakovať aj za slávnostný príhovor, v ktorom nám priblížil piliere pravého duchovného života podľa svätého Tomáša.

Ďakujeme aj našim absolventom Kristiánovi Tichákovi za hru na organ, Emílii Ďuranovej za spev a celému speváckemu zboru OATY za ich odhodlanie skrášliť priebeh svätých omší.

Oslavu sviatku svätého Tomáša Akvinského sme zakončili v kinosále žilinského centra Mirage premietaním dokumentárneho filmu Trabantom až do posledného dychu, ktorý sme si vybrali v online hlasovaní školy. Tešíme sa na budúcoročnú oslavu sviatku svätého Tomáša, ktorý bude počas 25. výročia založenia našej školy.