Scroll Top

Naši štvrtáci na prezentačnej výstave “Kam na vysokú”

Dňa 2.2.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili podujatia “Kam na vysokú” v priestoroch Hotela  Slovakia. Prezentačnú výstavu organizovalo Národné kariérne centrum a jej cieľom bolo pomôcť žiakom pri výbere ďalšieho štúdia, orientácii na trhu práce a príprave do zamestnania.

Naši študenti mali možnosť overiť si svoj bližší profil pri konzultáciách s odborníkmi v oblasti kariérneho poradenstva a dospieť bližšie k rozhodnutiu, či študovať na vysokej škole alebo ísť do praxe. Držíme im v ich rozhodovaní palce!