Scroll Top

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna a o pokračovaní v dištančnej forme štúdia od 3. 5. 2021

Dobrý deň,
na základe uznesenia vlády SR č. 212/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 3. mája 2021 nachádza okres Žilina opäť v tzv. II. stupni varovania (červená farba), čo znamená, že na našej škole naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní (okrem štvrtého ročníka) tak ako doteraz. Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Zároveň vám chcem oznámiť, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 poskytnem žiakom voľno v pondelok 3. mája 2021 a v pondelok 10. mája 2021 z prevádzkových dôvodov (konanie prijímacích skúšok do 1. ročníka 2021/2022).

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na +421910842681 alebo riaditel@oata.sk

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy