Scroll Top

Informácie o prijímacích skúškach

Milí uchádzači o štúdium na OATE!

Počas posledných dní vám boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, v ktorých ste sa dozvedeli podrobnosti o ich organizácii. Pokiaľ by ste pozvánku do konca apríla 2021 z nejakého dôvodu neobdržali, prosíme vás, aby ste nás bezodkladne kontaktovali. 

Registrácia na prijímacie skúšky prebehne v pondelok 3. a 10. mája 2021 od 8.00 – 8.55 hod. vo vchode do budovy školy a začneme o 9.00 hod.

Zároveň vás chceme upozorniť, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR nebudeme požadovať od uchádzačov pri prijímacích skúškach potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, keďže sa škola nachádza od 3. mája 2021 v tzv. červenom okrese (II. stupeň varovania). Zároveň však kvôli vyššej bezpečnosti priebehu prijímacích skúšok absolvovanie testu uchádzačom odporúčame.

Veríme, že ste už na 100% pripravení, ale na posledné doladenie vašich vedomostí sme pre vás pripravili vzorové testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry aj s kľúčmi správnych odpovedí. Heslo na otvorenie súborov vám pošleme na telefónne čísla vašich rodičov. 

Držíme palce s prípravou a tešíme sa na stretnutie!