Scroll Top

Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie pre III.A triedu

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,
na základe informácie o pozitívne testovanom žiakovi na ochorenie COVID-19 na našej škole a rozhodnutí RÚVZ Žilina vám oznamujem, že od zajtrajšieho dňa 18. mája 2021 prechádzajú žiaci III.A triedy na dištančné vzdelávanie počas najbližších 2 týždňov.

Na základe aktuálnych usmernení a vyhlášok MŠVVaŠ a ÚVZ SR sú všetci žiaci III.A triedy povinní ostať v domácej karanténe od 18. mája do 31. mája 2021 a upovedomiť o tom svojho ošetrujúceho lekára. Informácie o výnimkách z karantény a ďalšom postupe nájdete na stránke https://korona.gov.sk/

Týmto dňom škola prechádza do tzv. oranžovej fázy podľa COVID školského semaforu. Viac na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-13-5-2021/

Prosím ostatných žiakov a zamestnancov školy o zvýšené dodržiavanie protiepidemických opatrení a žiadam vás, aby ste pri výskyte akýchkoľvek prejavov choroby bezodkladne kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára a nezúčastňovali sa vyučovania.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na 0910842681 alebo na riaditel@oata.sk.

S pozdravom Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy