Scroll Top

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 2021/2022

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline zverejňuje výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roka 2021/2022 na odkaze https://oata.sk/vysledky-prijimacieho-konania-do-1-rocnika-2021-2022/