Scroll Top

Oznam pre rodičov a žiakov

Oznamujeme rodičom a žiakom, že potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať v dňoch:

7. – 10. augusta 2017,
21. a 22. augusta 2017,
28., 30. a 31. augusta 2017,
v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Tlačivá na oslobodenie od telesnej a športovej výchovy, žiadosť o poskytnutie štipendia si môžete stiahnuť na webovom sídle školy oata.sk, v časti Dokumenty / Tlačivá.

Komisionálne skúšky sa budú konať v dňoch 21. a 22. augusta a opravné maturitné skúšky od 4. do 8. septembra 2017. Presné časy skúšok oznámime žiakom, príp. ich zákonným zástupcom e-mailom, resp. telefonicky.