Scroll Top

Prváci na zoznamovacom výlete

Naše prvácke triedy sa stretli 13. septembra 2019 v Univerzitnom Pastoračnom Centre (Paľova búda).

Tento pekný čas trávili študenti najmä vonku, kde si zahrali rôzne hry zamerané na vzájomné spoznávanie. Hry striedali zaujímavé aktivity v spoločenskej miestnosti, kde mal každý možnosť predstaviť seba druhým prostredníctvom svojich zručností, záľub či úspechov. Veríme, že toto stretnutie bolo pre našich prvákov obohatením do ďalších dní štúdia na našej škole.