Scroll Top

Slávnostné oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Žilinskej diecézy

Pri príležitosti 15. výročia založenia Žilinskej diecézy si v Katedrále Najsvätejšej Trojice prevzala ocenenie 💐z rúk otca biskupa, mons. Tomáša Galisa, dlhoročná učiteľka informatiky a katolíckeho náboženstva v našej škole, Mgr. Ing. Ľubica Englártová.

Počas svojho pôsobenia na OATE mala veľký vplyv na mnohých žiakov, najmä na tých, ktorí prežívali vo svojom živote náročnejšie obdobie. Viacerí aj po rokoch spomínajú na to, ako ich v zlomových a náročných situáciách podržala, usmernila a podporila. 🤲Vždy sa vyznačovala veľkou obetavosťou, pracovitosťou, ochotou pomôcť – najmä pri vytváraní spoločenstva a budovaní priateľstiev. Jej okrídlená veta, ktorá nás dlhé roky motivovala, bola: “Začať naplno a postupne pridávať ” 😀

Sme vďační za všetky roky, počas ktorých bola súčasťou našej oaťáckej rodiny, a sme hlboko presvedčení, že na nás neustále myslí a sprevádza nás vo svojich modlitbách. 😍

Pani učiteľka Ľubka, ešte raz zo srdca ďakujeme. 👏