Scroll Top

Spomienka na našich blízkych zosnulých

Počas týchto dní si pripomíname našich blízkych zosnulých. Piatková svätá omša v kaplnke školy bude odslúžená práve na tento úmysel – mená svojich blízkych môžu žiaci, rodičia a zamestnanci školy vkladať do pripraveného košíka alebo ich odovzdať elektronicky.