Scroll Top

Súťaž v spracovaní textu na PC

V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa vo Zvolene na SOŠ HS a O   konal X. ročník súťaže v spracovaní textov na PC. Zapojilo sa do nej 18 stredných škôl z celého Slovenska .  Súťažilo celkovo 34 žiakov. Naša škola sa do nej zapojila prvýkrát a reprezentovali nás dve žiačky – Alexandra Jurdíková z  II. A a Romana Kirnerová z III. A. Svoje zručnosti si overili v súboji s ostatnými súťažiacimi. Hoci sa neumiestnili na popredných miestach, vrátili sa obohatené o nové skúsenosti, ktoré môžu využiť na budúci rok.

[envira-gallery id=”8625″]