Scroll Top

Úspech nášho učiteľa na medzinárodnej konferencii v Petrohrade

Dňa 20.4.2019 sa konala na Petrohradskej štátnej univerzite Medzinárodná jarná konferencia mladých vedcov a ekonómov. Cieľom konferencie bolo spojiť úsilie vysokoškolských študentov, absolventov a mladých vedcov z rôznych medzinárodných univerzít pre rozvoj moderného hospodárstva Ruska. Konferencie sa zúčastnil aj náš pedagóg Ing. Dávid Vrtaňa, ktorý v kategórii: Sociálno – ekonomické politiky a predpoklady trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. prednášal tému s názvom: ,,Emotions as an inseparable part of marketing strategy creation”.  

Za svoju prednášku a vedeckú správu, ktoré predložil na konferencii získal ocenenie v podobe 3. miesta za prínos do rozvoja moderného Ruského hospodárstva. K úspechu mu blahoželáme a tešíme sa, že svoje znalosti môže predávať ďalej aj našim žiakom.