Scroll Top

OATA zastúpená na seminári Učitelia proti dezinformáciám

V dňoch 22.-24.3.2019 sa naša kolegyňa PaedDr. Lenka Martauzová zúčastnila vzdelávacieho seminára, na ktorý bolo vybraných 15 učiteľov z celého Slovenska – Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám. Projekt sa uskutočňuje vďaka spolupráci s British Embassy, Bratislava.

Prvej prednášky na tému Dezinformácie, hoaxy a propaganda sa zhostil Juraj Smatana, učiteľ histórie a občiansky aktivista. Nasledoval tréning na tému Ako sa brániť radikalizácii, ktorý viedol Dušan Ondrušek, tréner a konzultant z občianskeho združenia PDCS. Irena Bihariová, predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, učiteľom poradila ako ustáť so študentmi diskusiu na tému Extrémizmus. Posledný tréning viedol lektor kritického myslenia Ondrej Gažovič, ktorý učiteľom názorne ukázal ako podporovať kritické myslenie u svojich študentov.

Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť našim žiakom naplno rozvíjať ich potenciál a pripraviť do reálneho života.

Prednášky a materiály sú k dispozícii v zborníku na stránke Slovak Security Policy Institute.