Scroll Top

Výsledky prijímacieho konania

Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, 
na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. môžeme zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania presne 18. mája 2022, ale zároveň do tohto dátumu máme odoslať rozhodnutia o prijatí/neprijatí. Úspešní uchádzači škole do 23. mája 2022 oznamujú, či nastúpia/nenastúpia u nás na štúdium. Rodičia neúspešných uchádzačov sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní od jeho obdržania. 

V skratke to znamená:

– presné poradie podľa počtu bodov bude zverejnené 18. mája 2022, 
– ak si sa nedostal, nezúfaj, poradie uchádzačov sa bude výrazne meniť, ale nevieme to urýchliť,
– rozhodnutia posielame doporučene poštou, následne je možné sa proti nim odvolať,
– ak sa uvoľní miesto, budeme rodičov obratom telefonicky kontaktovať,
– ak chcete viac informácií, pokojne zavolajte na +421910842681,
– vieme, že je to stresujúce obdobie, ale úprimne držíme palce všetkým, ktorí chcú u nás študovať!

Výsledky budú zverejnené 18. mája 2022 od 0.01 hod. na webových stránkach školy