Scroll Top

Konferencia Podnikatelia, spojte sa!

Ako dať  podnikanie do súladu s človekom a prírodou? Udržateľné podnikanie a cirkulárna ekonomika boli hlavné témy konferencie , ktorej sa zúčastnili i študenti z našej školy.

Podnetné a veľmi inšpirujúce boli všetky prednášky, moderovaná diskusia a super zorganizovaný dvojdenný priebeh stretnutia. Objavovali sme nové témy k zeleným inováciám, k lokálnemu podnikaniu, k modularite, odpadovému hospodárstvu, ale i ako inovovať kultúru v pracovných prostrediach. Pre čas prestávok sme pripravili pre účastníkov hlavolamy a hádanky. Ďakujeme spoločnosti IPA za vstup pro bono. Viac o konferencii zistíte na nasledujúcom odkaze.

Michaela Vavrová, Matúš Zádor