Scroll Top

Workshopy podnikavosti v Pronea

Na workshopoch sme aktívne hľadali riešenia na problémy. Ukázal sa nám nový svet podnikania. Cítili sme sa tam veľmi dobre, bola príjemná atmosféra, otvorili sa nám nové možnosti, že podnikavosť znamená schopnosť využiť talenty vlastné a talenty druhých pre lepší svet okolo nás.

Klára Ďuranová, Karolína Chabadová, Renáta Fogeltonová