Scroll Top

Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest v prijímacom konaní na šk. 2020/2021

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje riaditeľ školy informácie o počte obsadených miest a počte voľných miest nasledovne:

odbor 6317 M 00 obchodná akadémia

Počet obsadených miest: 22
Počet voľných miest: 0

odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

Počet obsadených miest: 15
Počet voľných miest: 3

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júla 2020 zverejní rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sekretariat@oata.sk alebo na telefónnom čísle 0910 842 681.