Scroll Top
Erasmus+ 2022 2023

Účasť na zahraničnej odbornej stáži je pre každého jedného mimoriadnou príležitosťou do osobného a pracovného života. Aj na našej škole vďaka programu ERASMUS + môžu vybraní žiaci vycestovať na zahraničnú odbornú stáž do Dublinu do Írska. V školskom roku 2022 2023 vycestuje v rámci projektu: Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy 12 žiakov. 

Absolvovaním zahraničnej praxe budú mať možnosť žiaci porovnať teóriu s praxou, porovnať slovenské podnikateľské prostredie so zahraničným prostredím, rozšíriť si sociálne, komunikačné a personálne kompetencie. 
 

 

Zhrnutie projektu
30 jún: CENNÉ SKÚSENOSTI PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV

Naša škola vzdeláva študentov v odboroch ekonomického zamerania už viac ako tridsať rokov. Ako hovorí riaditeľ Juraj Gregor: „Roky sme cítili potrebu…

Mobility učiteľov

5 učiteľov sa v šk. roku 2022/2023 zúčastnilo jazykových a odborných seminárov na Malte a Írsku v rámci mobility KA122-VET-A0799EC9 v sektore vzdelávanie a príprava, číslo projektu: 2022-1-SK01-KA122-VET-000074535. 

Výberové konanie žiakov

Výsledky výberového konania sú zverejnené pod prideleným číslom žiaka a sú dostupné v nasledujúcom dokumente v PDF verzii

Celý projekt je finančne podporený z prostriedkov Erasmus+ prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.