Scroll Top
Duchovní správcovia - Dominikáni

Našimi duchovnými správcami sú bratia z Rehole bratov kazateľov – dominikánov. Ich kláštor sídli vedľa Kostola sv. Barbory, známeho aj ako Františkánsky kostol, je  rímskokatolícky  kostol v  Žiline. V súčasnosti, spolu s vedľajšou kláštornou budovou, je vo vlastníctve  Rehole menších bratov františkánov . Postavili ho členovia Rádu františkánov v rokoch 1704 až 1730, ktorých do Žiliny v roku  1703 uviedol palatín Pavol Esterházy. Kostol bol situovaný na vtedajšom okraji mesta, čím chceli františkáni naznačiť spätosť s jednoduchým ľudom.

Vaša úloha

Urobte si všetci spoločnú selfie pred kláštorom Dominikánov a potom hľadajte ďalší QR kód.