Prijímacie konanie
Zisti, Čo potrebuješ na to, aby si sa stal súčasťou školy s pridanou hodnotou

Dôležité dátumy

Koľko žiakov

Kritériá prijatia

Aj bez prijímačiek

Ako sa pripraviť?

Zaži Deň otvorených dverí

Dôležité dátumy

December 2022

Možnosť navštíviť nás osobne na prvom Dni otvorených dverí v tomto školskom roku. 

Marec 2023

Testovanie 9 – MAT a SJL 22. marca 2023. Napíš z oboch na 80% a si prijatý.

Marec 2023

Zákonní zástupcovia podávajú prihlášku na strednú školu.

Máj 2023

Prijímacie skúšky sa budú u nás konať 4. a 9. mája 2023.

Máj 2023

Zverejnenie výsledkov PS, potvrdzovanie nastúpenia – nenastúpenia na našu školu.

Koľko žiakov prijímame?
0
40 žiakov v odbore obchodná akadémia - z toho maximálne 20 v systéme duálneho vzdelávania
Kritériá prijatia
PRIJATIE bez prijímacích skúšok
PRIJATIE BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Urob Monitor 9 na 80% z matematiky a slovenského jazyka a budeš prijatý na našu školu bez ďalšieho stresu a prijímačiek!

Ako sa najlepšie pripravíš na prijímačky?

Pripravuj sa postupne

Nenechaj si všetko na poslednú chvíľu, ale buď proaktívny a postupne sa začni pripravovať.

Daj si záležať na známkach

Do celkového počtu bodov počítame vysvedčenia zo 7., 8. a 9. ročníka ZŠ.

Zúčastni sa prípravných kurzov

Každý rok ponúkame prípravné kurzy na prijímacie skúšky v online aj offline forme. 

Vyskúšaj si minulé prijímačky

Každý rok ponúkame prípravné kurzy na prijímacie skúšky v online aj offline forme. 

Príď na Deň otvorených dverí

Príď sa zoznámiť so školou, budúcimi spolužiakmi a učiteľmi a osobne sa spýtaj na to, čo ťa zaujíma.